Herstel Waterproject Fase 3 

Zo trots waren we op ons laatste waterproject, welke we in 2022 gerealiseerd hebben. Maar helaas heeft het ondeskundig omzagen van een door de bliksem getroffen boom geleid tot de verwoesting van het hele drinkwatersysteem van de school (zie de foto’s hieronder).

Erg treurig nieuws, want de kinderen en docenten van de school waren erg blij met deze watervoorziening. Ze willen het systeem heel graag herstellen, maar de school en de omwonenden die afhankelijk zijn van het systeem kunnen de €2000,- herstelkosten helaas niet zelf opbrengen.

Daarom willen wij graag weer een beroep doen op ons netwerk om waterproject fase 3 te herstellen en al het harde werk voor dit project niet voor niets te laten zijn. Wilt u bijdragen aan ons waterproject? Binnenkort krijgt u van ons een ‘open’ tikkie en kunt u een bijdrage naar keuze doen.

Alvast bedankt voor uw steun.

Doelstelling

De watervoorziening in het Nepalese Tamangdorp Kavre, Pakuwal 3, zodanig verbeteren, dat het beschikbare water efficiënt gebruikt gaat worden, zodat een gedeelte van het dorp kan profiteren van een gegarandeerde aanvoer van drink-, was- en irrigatiewater.

Situatie in 2010

Van grote afstand wordt – via waterslangen, die in kleine beekjes hogerop liggen – water aangevoerd en direct vanuit de slang of via een wasplaats gebruikt. Wateraanvoer in droge periodes is dan minimaal en al het water wat niet direct gebruikt wordt, loopt weg en wordt dus verspild.

Na de aardbevingen van 2015 is de situatie verslechterd. Kleine beekjes zijn in de berg verdwenen en leveren geen water meer, waardoor er nog minder water beschikbaar is, dan er al was. De grote rivier loopt 800 meter onder het dorp door en biedt geen mogelijkheden.

Door het verbeteren van aanvoer en opslag van water zijn er direct zichtbare voordelen:

  • Geen verspilling.
  • Meer water beschikbaar voor drinken en (af)wassen.
  • Er worden meerdere soorten groenten verbouwd (wat voorheen niet mogelijk was) door verbeterde irrigatiemogelijkheden.
  • De sanitaire voorzieningen kunnen beter gereinigd worden.

Waterproject fase I – 2012

In 2012 is onze 1ste watertank gebouwd, een tank met een capaciteit van 16.000 liter. Er zijn verspreid over het dorp 15 nieuwe was- en waterplaatsen gebouwd met afsluitbare kranen. Alle aanvoerslangen zijn vernieuwd en ook de slangen van de tank naar de was- en waterplaatsen zijn nieuw. Tot op heden functioneert dit perfect. De grote aardbeving van 2015 heeft het ongeschonden doorstaan, terwijl in  het dorp heel veel huizen ernstige schade hebben opgelopen.

Waterproject fase II – 2018

Deze fase was gericht op het hoger gelegen gedeelte van het dorp, waar, na de aardbeving van 2015- van grote afstand ongeveer 2500 liter water per etmaal aangevoerd wordt. De 80 huishoudens hebben elk 30 liter water per dag nodig en hebben de hele dag (en nacht!) nodig om hun drie 10 liter-jerrycans te vullen.

Vanwege de beperkte aanvoer van water is de keuze niet gevallen op een grote betonnen watertank, maar op een plastic 1000 liter watertank per huishouden. Elk gezin heeft zo’n watertank gekregen voor opvang van regenwater bij de bestaande huizen en de in aanbouw zijnde, aardbevingsbestendige, nieuwe huizen.

Waterproject fase III – 2022

Fase drie betreft de basisschool in hetzelfde gedeelte van het dorp als fase II. Ook de school moest het doen met heel weinig water. Er was zodoende zelfs geen drinkwater voor de kinderen beschikbaar.

Er werd een regenwateropvang van 30 duizend liter gerealiseerd d.m.v. 1 plastic 10.000 liter watertank en 4 watertanks van 5.000 liter, die ondergronds met elkaar zijn verbonden. Daarbij is er een nieuw toiletgebouwtje en een drinkwatertank van 1500 liter geplaatst. Tevens zijn daarbij de bijbehorende regenpijpen en dakgoten en de aanleg daarvan door de dorpsbewoners zelf gedaan.

Waterproject fase IV

Waarschijnlijk wordt dit een project bij de middelbare school, een vergelijkbaar project als fase III bij de basisschool. Deze school ligt nog een stuk hoger op de helling en heeft nog minder wateraanvoer.

Benodigd om fase IV te realiseren: geschat ongeveer € 8000,- euro.

Wilt u dit project steunen, maak dan een bedrag(je) over op bankrekening nummer  NL77RABO 039.35.42.122  ten name van FJ Verdoold o.v.v.  “waterproject Nepal” en veel Nepalese families zullen u eeuwig dankbaar zijn!

Nepal is het mooiste land ter wereld voor bergwandeltochten (trekkings). De variatie is enorm, van één dag tot zes weken, van simpel tot luxe, van licht en makkelijk tot zeer zwaar.